PROFESIONALITA
V štúdiu BlueSKY sa stretnete s odborne školeným personálom podľa posledných výskumov a trendov, ako v oblasti samotného opaľovanie, tak v znalosti technológie a solárnej kozmetiky. 

 

STAROSTLIVOSŤ O SOLÁRIÁ
V solárnom štúdiu BlueSKY sú všetky stroje starostlivo sledované a kontrolované. Naše solárium značky Color Tan XL58 trubicami vysokoúčinného opaľovacieho efektu s vybračno-oscilačnou plošinou pomocou, ktorej dosiahnete regeneráciu organizmu, ktorá má masážno zočtíhľovací efekt.

O každom stroji sa vedú záznamy, koľko má nasvietených hodín a minút. Trubice v soláriách sú pravidelne podľa údajov o presvietených hodinách, odborne i autorizovanou firmou vymieňané.

Použité solárne trubice likviduje opäť autorizovaná firma. 

 

ČISTOTA A HYGIENA
Dbáme na hygienu bez kompromisov. Solárium BluSKY v Banskej Bystrici kladie maximálny dôraz na čistotu a hygienu všetkých strojov a priestor solárneho štúdia. Soláriá sú pravidelne kontrolované a dôkladne čistené po každom zákazníkovi. 
 
 
 
VZŤAH K ZÁKAZNÍKOVI
našich zákazníkov si vážime. Chceme, aby sa u nás cítili čo najlepšie a dosiahli čo najrýchlejšieho opálenie,  uvoľnenie, odpočinutie a pohodu. Neustále sledujeme nové trendy a technológie. Pre náš personál vykonávame pravidelné školenia a zoznámenie s novinkami v obore.